Gemeentes kopen elektrische fietsen

Er worden meer en meer elektrische fietsen verkocht. Verwonderlijk is dat niet. Er zijn tenslotte heel wat voordelen verbonden aan het elektrisch fietsen. Dat hebben ook de lokale overheden goed begrepen. We zien dat er meer en meer steden en gemeenten zijn die elektrische fietsen aankopen. Deze fietsen kunnen dan gebruikt worden tijdens de werkuren door het gemeentepersoneel.

2Recentelijk heeft de gemeente De Haan negen elektrische fietsen aangekocht. Dit is een evolutie die we alleen maar kunnen toejuichen. Nieuw is dit niet. Ook gemeenten zoals bijvoorbeeld Heuvelland stellen al enkele jaren elektrische fietsen ter beschikking van hun gemeentepersoneel.

Fietsen tijdens de werkuren heeft alleen maar voordelen. Het is uiteraard goed voor de gezondheid en het mentaal welzijn van de werknemers, maar er is meer. Met de fiets heb je meer sociaal contact met de mensen uit de gemeente dan als automobilist. Bovendien ervaar je zelf hoe het gesteld is met de infrastructuur voor de trage weggebruikers in je gemeente.

Als mensen meer en meer fietsen zien verschijnen in het straatbeeld zal dat de twijfelaars ook over de streep trekken. Het is daarom een goede zaak dat het gemeentepersoneel de elektrische fiets gebruikt.

3We zijn ervan overtuigd dat dit nog maar het begin is. De toekomst van de elektrische fiets ziet er goed uit. In de komende jaren zal er een echte overgang komen naar de elektrische fiets. Zeker in stadscentra waar de auto meer en meer geweerd wordt. Door te zorgen voor een goede fietsinfrastructuur zal het fietsen alleen maar aantrekkelijker worden. Tussen woon- en werk centra zijn de fietssnelwegen alvast zeer succesvol. Nu moet ook de kwaliteit binnen deze centra naar omhoog.

Het is de taak van gemeentes en steden om ervoor te zorgen dat de fietspaden veilig en aantrekkelijk zijn. Kruispunten moeten op een veilige manier kunnen worden overgestoken. Tenslotte moet de overheid ook zorgen voor voldoende fietsstallingen. Als aan de e-bike gebruikers dan ook nog de mogelijkheid wordt geboden om de batterij van de elektrische fiets bij te laden is het plaatje zonder meer compleet.